SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Indledning 

www.hornecker.biz ejes og drives af Iben Hornecker, CVR-nr. 26708028 (herefter Hornecker Copenhagen), beliggende på Istedgade 43A, 1650 København V, Danmark, Tel., +45 3113 6853 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på www.hornecker.biz til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Bestilling og betaling 

www.hornecker.biz er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor altid handle. Det kan dog ske, at jeg lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig. For at handle på www.hornecker.biz skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som jeg accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”.  Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. Eventuelle ekstra betalinger for fx fragt og betalingskortgebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale. Når du er klar til at bestille, klikker du på ”gå til kassen” (eller tilsvarende), hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform. Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Bestil og betal”. Herefter går din ordre videre til www.hornecker.biz

 

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse 

Når du har bestilt en vare hos mig, modtager du en kvittering for min modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en faktura fra mig.

 

14 dages fortrydelsesret 

Når du handler på nettet og hos Hornecker Copenhagen har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele mig, at du fortryder købet og derpå returnere varen til mig. Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare eller parti. Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på. Dvs., du må prøve tøj på som i et prøverum, og du må gå rundt indendørs i et par sko, uden at yde slitage på skoens såler. Derfor prøv sko på et gulvtæppe, og eller bløde overflader. På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret.  Jeg giver besked i ordrebekræftelsen, hvis der er varer, hvor fortrydelsesretten ikke gælder, fx på grund af varens art, eller hvor du kan fortabe din fortrydelsesret ved at bryde plomberinger. For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give mig meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.

 

Returnering 

Returfragten betaler du selv.

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til: Hornecker Copenhagen, Istedgade 43A, 1650 København V., Danmark Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil jeg modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer. Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

 

VIGTIGT 

Jeg forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt Bemærk! Jeg modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav, eller pakker som er sendt uden omdeling og skal afhentes på posthuset. Du kan dog også komme forbi vores adresse og afleverer returneringen.

 

Dokumentation for dit køb 

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen for dit køb.

 

Tilbagebetaling 

Når jeg modtager varen, tjekker jeg den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til mig ved købet. Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet. Beløbet skal ifølge forbrugerreglen tilbagebetales inden der er gået 14 dage fra modtagelsen af varen, jeg bestræber mig dog på at tilbagebetale pengene umiddelbart efter modtagelsen af returvaren/varer.

 

 

BEMÆRK:

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi:  du reelt har taget varen i brug, hvis mærkatlabel er aftaget helt eller delvist, eller hvis den mangler den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den, du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm Hvis du har taget varen i brug ud over hvad der er nødvendigt for at konstatere varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, forbeholder jeg mig retten til,lade tilbagebetalingen helt bortfalde. Du hæfter altså kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Emballagen/indpakningen af varen skal behandles med omhu, så jeg kan genbruge den – hvis ikke kan der fremkomme værdiforringelse af varen.

 

Reklamation – Hvis der er noget galt med varen 

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

 

Du skal kontakte mig indenfor ”rimelig tid” 

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Jeg anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget. Du kan reklamere ved at kontakte mig via mail til info@hornecker.biz eller telefonisk på +45 3113 6853. Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser. Varen skal sendes til: Hornecker Copenhagen, Istedgade 43A, 1650 København V, Danmark

 

 

Ved berettiget reklamation refunderer jeg rimelige fragtomkostninger 

Er reklamationen berettiget, refunderer jeg naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til mig. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom jeg kan opkræve dig et beløb på op til 150 kr. for undersøgelse af varen. Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil min modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkosninger samt evt. track and trace nummer. Bemærk! Jeg modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende, eller som skal afhentes på posthuset. Du er dog velkommen til at afleverer din reklamationssag til os på adressen. Min butik har åbent Mandag-Fredag 11-18 og Lørdag 11-15. Vær opmærksom på at jeg har lukket alle helligedage.

 

 

Persondata 

For at kunne handle på www.youheshe.com skal du som minimum oplyse: Navn Adresse Mailadresse Telefon/mobilnummer  Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Som kunde har du mulighed for indsigt i min registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Hornecker Copenhagen via e-mail info@hornecker.biz

 

Cookies 

Ved at benytte www.hornecker.biz accepterer du, at jeg bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.KLIK HER for mere information om Cookies.

 

Lovvalg og værneting 

Køb af varer på www.hornecker.biz er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

 

Told og moms 

Bestiller du fra et EU-land betales der dansk moms, men ingen told efter reglerne om varernes frie bevægelighed. Varer, som sendes fra Hornecker Copenhagen kan ikke sendes som en gave til lande uden for EU, i et forsøg på at unddrage sig lokal told og afgifter.

 

Bestiller du derimod fra et land udenfor EU, kan der blive påført lokale skatter og told som jeg ikke kan drages til ansvar for, men til gengæld fratrækkes dansk moms. Hvis dette er tilfældet vil du blive kontaktet af fragtfirmaet. Vær opmærksom på, at dette kan forsinke forsendelsen en del, da varerne bliver holdt tilbage i tolden. Det er derfra dit ansvar at tage kontakt til fragtfirmaet og betale de påførte meromkostninger.  

 

Klageadgang 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har klager over en vare, som du har købt hos mig. Jeg kan både kontaktes telefonisk, pr. mail og pr. almindelig post. Du kan finde kontaktoplysningerne under 'kontakt ' på forsiden. Du kan også indgive en klage over en vare, som du har købt hos mig, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.  Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@hornecker.biz. Såfremt jeg ikke kan nå til en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, har du adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet. Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx